Tuyển sinhMẫu đề dự tuyển tham khảo

Mẫu đề dự tuyển tham khảo

Theo quy định của Vinschool, tất cả học sinh trước khi chính thức nhập học đều phải tham gia và vượt qua kỳ dự tuyển đầu vào (trừ một số trường hợp học sinh giỏi cấp thành phố trở lên sẽ được Hội đồng xem xét miễn dự tuyển đầu vào). Kỳ dự tuyển này nhằm đảm bảo chất lượng đầu vào của học sinh Vinschool và tư vấn cho các em về khả năng phù hợp để tiếp thu theo các phương pháp giảng dạy và học tập tại Trường Phổ thông liên cấp Vinschool. Kỳ dự tuyển được xây dựng theo cách tiếp cận PISA, chú trọng năng lực tư duy logic và kỹ năng giải quyết vấn đề. Năm nay, bên cạnh vấn đề về toán logic, Vinschool bổ sung các dạng công cụ định vị năng lực ngôn ngữ, khả năng quan sát và bình luận. Học sinh cũng được mời tham gia kỳ phỏng vấn trực tiếp với các giáo viên và chuyên gia giáo dục.
Dưới đây là một số mẫu đề xét tuyển tham khảo cùng định hướng nội dung dự tuyển theo từng khối lớp:


TRƯỜNG TIỂU HỌC VINSCHOOL:

- Dự tuyển đầu vào lớp 2 (Môn Toán)
- Dự tuyển đầu vào lớp 2 (Môn Tiếng Anh)
- Dự tuyển đầu vào lớp 2 (môn Năng lực ngôn ngữ)

- Dự tuyển đầu vào lớp 3 (Môn Toán)
Dự tuyển đầu vào lớp 3 (Môn Tiếng Anh)
- Dự tuyển đầu vào lớp 3 (môn Năng lực ngôn ngữ)

- Dự tuyển đầu vào lớp 4 (Môn Toán)
Dự tuyển đầu vào lớp 4 (Môn Tiếng Anh)
- Dự tuyển đầu vào lớp 4 (môn Năng lực ngôn ngữ)

- Dự tuyển đầu vào lớp 5 (Môn Toán)
Dự tuyển đầu vào lớp 5 (Môn Tiếng Anh)
-
Dự tuyển đầu vào lớp 5 (môn Năng lực ngôn ngữ)

TRƯỜNG TRUNG HỌC VINSCHOOL:

- Dự tuyển đầu vào lớp 7 (môn Toán)

- Dự tuyển đầu vào lớp 7 (môn Năng lực ngôn ngữ)

- Dự tuyển đầu vào lớp 8 (môn Toán)
- Dự tuyển đầu vào lớp 8 (môn Năng lực ngôn ngữ)

- Dự tuyển đầu vào lớp 9 (môn Toán)
- Dự tuyển đầu vào lớp 9 (môn Năng lực ngôn ngữ)

- Dự tuyển đầu vào lớp 10 (môn Toán)
- Dự tuyển đầu vào lớp 10 (môn Năng lực ngôn ngữ)

- Dự tuyển đầu vào lớp 11 (môn Toán)
- Dự tuyển đầu vào lớp 11 (môn Năng lực ngôn ngữ)

Lưu ý: Việc dự tuyển học sinh vào lớp1 và lớp 6 theo chủ trương hướng dẫn của Bộ Giáo dục.