Sự kiệnTrung họcVinschool Times City (Hà Nội)

Vui Tết Trung Thu

Chương trình Vui Tết Trung Thu của các Vinsers trường Trung học Vinschool Times City sẽ diễn ra vào thời gian, địa điểm như sau:
- Thời gian: Chiều ngày 20/09/2018
- Địa điểm: Sân trường trường Trung học Vinschool Times City