Sự kiệnTrung họcVinschool Times City (Hà Nội)

Lễ ký kết hợp tác giữa Vinschool - JA - BK Holdings

Đăng ngày 08/04/2018 04:41
Thời gian: 8/4/2018
Địa điểm: Nhà đa năng, Tầng 5, Trường Trung học Times City