Sự kiệnTrung họcVinschool Times City (Hà Nội)

Chung kết Cuộc thi Dự án sáng tạo - Innovative Project Challenge 2018

Đăng ngày 20/04/2018 04:38
Thời gian: 26/4/2018
Địa điểm: Innovation Center, Trường Trung học Vinschool The Harmony

Bình luận (0)

*Là những trường yêu cầu