Sự kiệnTrung họcTrường Trung Học Vinschool Central Park - TP.HCM

(HCM) Hội Xuân Vinsers Central Park 2018

- Thời gian: Từ 8h00 đến 17h00, Chủ nhật 04/02/2018
- Địa điểm: Trường Trung học Vinschool Central Park