Sự kiệnTrung họcVinschool Central Park (TP. HCM)

(HCM) Hội Xuân Vinsers Central Park 2018

- Thời gian: Từ 8h00 đến 17h00, Chủ nhật 04/02/2018
- Địa điểm: Trường Trung học Vinschool Central Park