Sự kiệnTiểu họcTrường Tiểu học Vinschool Times City

(HN) Trại hè Summer Journey Camp 2018 của Vinschool

Thời gian: Từ ngày 18/6/2018 đến ngày 27/7/2018
Địa điểm: Trường Tiểu học Vinschool Times City