Sự kiệnTiểu họcVinschool Times City (Hà Nội)

(HN) Ngày hội thể thao Sport Day

Thời gian: Từ ngày 14/5/2018 đến ngày 18/5/2018
Địa điểm: Trường Tiểu học Vinschool Times City