Sự kiệnTiểu họcVinschool Times City (Hà Nội)

(HN) Cuộc thi "Lập trình sáng tạo với phần mềm Scratch"

Dành cho Khối 1 - Khối 2 - Khối 3:
Thời gian:
 Ngày 16/5/2018 
Địa điểm: Phòng Công nghệ thông tin 3 & Công nghệ thông tin 4, Trường Tiểu học Vinschool Times City, T35 Times City, 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Dành cho Khối 4 - Khối 5
Thời gian: Ngày 17/5/2018 
Địa điểm: Phòng Công nghệ thông tin 3 & Công nghệ thông tin 4, Trường Tiểu học Vinschool Times City, T35 Times City, 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội