Sự kiệnTiểu họcVinschool Times City (Hà Nội)

Back to school - Chào mừng năm học mới

Thời gian: 
- Ngày 15/06/2018 (Dành cho học sinh khối 2,3,4,5)
- Ngày 16/08/2018 (Dành cho học sinh khối 1)
Địa điểm: Trường Tiểu học Vinschool Times City