Sự kiệnTiểu họcVinschool Thăng Long (Hà Nội)

Họp Phụ huynh Học sinh đầu năm học 2018 - 2019

Lịch họp Phụ huynh trường Tiểu học Vinschool Thăng Long:
16h30 - 18h00, Thứ 6, ngày 07/09/2018