Sự kiệnTiểu họcVinschool Imperia (TP. Hải Phòng)

Hội sách Vinschool - Book Fair 2018

Hội sách Vinschool - Book Fair 2018 cụm Imperia Hải Phòng sẽ có sự tham dự của 2 trường: Tiểu học Vinschool Imperia và Trung học Vinschool Imperia.
- Thời gian: Thứ 7, ngày 24/11/2018
- Địa điểm: Trường Mầm non Vinschool Imperia