Sự kiệnTiểu họcVinschool Gardenia (Hà Nội)

Họp Phụ huynh học sinh 1:1

- Thời gian: Ngày 8/1/2017
- Địa điểm: 
Trường Tiểu học Vinschool Gardenia