Sự kiệnTiểu họcVinschool Central Park (TP. HCM)

(HCM) Stem Fair Tiểu học - Ngày hội Khoa học

- Thời gian: 6/4/2018
- Địa điểm: Trường PTLC Vinschool Central Park