Sự kiệnTiểu họcVinschool Central Park (TP. HCM)

(HCM) Ngày hội Thể thao Tiểu học

- Thời gian: 17/05/2018 - 18/05/2018
- Địa điểm: Trường Tiểu học Vinschool Central Park