Sự kiệnMầm nonVinschool Times City (Hà Nội)

Vui Tết Trung Thu

Chương trình "Vui Tết Trung Thu" sẽ diễn ra như sau:
- Đối với trường Mầm non Vinschool Times City T1-T2 và T8-T9:
  • Thời gian: Ngày 24/09/2018
  • Địa điểm: Trường Mầm non Vinschool T1-T2 và T8-T9
- Đối với trường Mẫu giáo Vinschool Times City T36:
  • Thời gian: Ngày 24/09/2018
  • Địa điểm: Dã ngoại ngoài trời