Sự kiệnMầm nonVinschool Times City (Hà Nội)

Chào mừng năm học 2018 - 2019

Thời gian: 20/08/2018
Địa điểm:
- Đối với các trường Mầm non Vinschool Times City T1 - T2 và T8 - T9: Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF
- Đối với trường Mẫu giáo Vinschool Times City T36: Trường Mẫu giáo Vinschool Times City T36