Giám Đốc / Điều Phối Viên Chương Trình Toán Tin

MÔ TẢ CÔNG VIỆC
1. Xây dựng và phát triển chương trình
- Đề xuất chương trình khung và xây dựng yêu cầu đầu ra cho từng cấp lớp.
- Đề xuất Phân phối chương trình (PPCT) cho từng cấp lớp và từng hệ đào tạo khác nhau (tiêu chuẩn, nâng cao).
- Xây dựng hướng dẫn thực hiện chương trình cho giáo viên.
- Xây dựng danh mục tài liệu chính khóa, tư liệu và dụng cụ, thiết bị giảng dạy, danh mục sách thư viện, tư liệu hỗ trợ online… cho chương trình Toán - Tin.
- Định hướng, hướng dẫn và giám sát triển khai, đánh giá và điều chỉnh các chương trình bổ trợ, dự án học tập, giao lưu trong nước và quốc tế.
- Rà soát và điều chỉnh chương trình phù hợp với thực tế triển khai.

2. Triển khai thực hiện chương trình
- Tổ chức công tác tuyển dụng giáo viên các bộ môn trong chương trình cho các cơ sở.
- Tổ chức các chương trình đào tạo, tọa đàm, và chia sẻ kinh nghiệm nhằm phát triển chuyên môn cho giáo viên.
- Dự giờ nhằm hỗ trợ giáo viên phát triển chuyên môn và đánh giá việc thực hiện chương trình của giáo viên.

3. Đánh giá và bảo đảm chất lượng học tập của học sinh
- Hướng dẫn đánh giá học sinh trên cơ sở các bộ tiêu chuẩn đã xây dựng

4. Truyền thông
- Tổ chức các buổi hội thảo chuyên môn và tham gia các hội thảo Tuyển sinh nhằm chia sẻ với phụ huynh về chương trình, phương pháp học tập và định hướng phụ huynh trong việc phối hợp giáo dục con tại gia đình phù hợp với chương trình trên lớp.
- Nâng cao nhận thức của cộng đồng và tạo ảnh hưởng, tầm quan trọng bộ môn Toán - Tin.

5. Phát triển mạng lưới đối tác và cập nhật xu thế
- Tìm kiếm các cơ hội hợp tác để xây dựng và phát triển chương trình, kết nối học sinh và giáo viên với các đối tác trong và ngoài nước.
- Nghiên cứu và tham gia các chương trình hội thảo nhằm liên tục cập nhật những thông tin, phương pháp mới về chương trình.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC
1. Thể hiện vai trò thủ lĩnh, đứng mũi chịu sào, dám dấn thân, đảm đương mọi nhiệm vụ được phân công, được cán bộ dưới quyền nể phục.
2. Luôn thể hiện bản lĩnh, sự khẩn trương, quyết liệt trong công việc, làm việc có trách nhiệm cao, chủ động, không né tránh, ỷ lại.
3. Luôn làm việc khẩn trương với tính thần phục vụ cao, giải quyết nhanh, dứt điểm thỏa đáng các vấn đề của đồng nghiệp, đối tác, khách hàng.
4. Công bằng, quyết liệt đấu tranh với những hành vi không phù hợp với văn hóa và các quy định của Tập đoàn.
5. Tốt nghiệp chuyên ngành Toán -Tin, ưu tiên ứng viên tốt nghiệp nước ngoài, sau đại học, hiểu chương trình GD phổ thông Việt Nam và các chương trình nước ngoài: Anh, Mỹ, Úc…