Chương trình giáo dụcChương trình giáo dục Phổ thông

Chương trình Giáo dục Phổ thông

Đăng ngày 22/02/2019 04:41


Năm 2018 là một năm ghi dấu ấn của một bước đại nhảy vọt về chương trình giáo dục và tư duy giáo dục của Vinschool. Sau tuyên bố cải tổ vào cuối năm 2017, Vinschool đã thay đổi toàn bộ chương trình học, trong đó chương trình “nhập khẩu” và viết mới chiếm đến 80% chương trình học. Vinschool là trường đầu tiên được Bộ Giáo dục cấp phép thực hiện chương trình tích hợp đổi mới theo Nghị định 86/2018/NĐ-CP.

Nếu như các trường học truyền thống chỉ chú trọng dạy kiến thức và các môn học cơ bản, Vinschool đã thể hiện sự khác biệt khi thiết kế chương trình học theo mô hình của chương trình tú tài quốc tế IB. Trong đó các môn học của cấu phần giáo dục cá nhân như giáo dục thể chất, giáo dục phẩm chất; các môn học trải nghiệm như dự án cá nhân, học để phục vụ, kỹ năng Thế kỷ 21; được chú trọng như các môn văn hóa. Vinschool là trường phổ thông duy nhất đưa chương trình Việt Nam học và giảng dạy cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12.

Học sinh Vinschool không chỉ được trang bị Kiến thức, mà còn có Kỹ năng học tập, năng lực Tư duy, khả năng Lãnh đạo, có Phẩm chất và thái độ tốt, là những Công dân toàn cầu nhưng mang trong mình Bản sắc văn hoá Việt và có lòng tự tôn dân tộc.


Nhằm thực hiện sứ mệnh là ngôi trường đào tạo tinh hoa, năm 2018 Vinschool thành lập Trung tâm Tư vấn và Phát triển tài năng – Gifted and Talented Education (GATE) Center. GATE Center cung cấp cho mỗi học sinh tài năng một chương trình giáo dục cá nhân hóa trong môi trường lý tưởng giúp học sinh phát triển được tối đa tài năng của mình. Đặc biệt các chương trình này đều được Tập đoàn Vingroup tài trợ 100% cho học sinh. 

Chú trọng đổi mới và sáng tạo, năm 2018 Vinschool đã thành lập hàng loạt các Innovation Center và các Maker Space ở các điểm trường với mục tiêu thúc đẩy năng lực sáng tạo, sáng chế của học sinh, tạo môi trường nuôi dưỡng niềm đam mê khoa học và công nghệ. 

CÁC HỆ ĐÀO TẠO

Vinschool triển khai 2 Hệ đào tạo: Hệ Chuẩn Vinschool Hệ Nâng cao, dành cho các học sinh có những định hướng khác nhau trong việc thi đại học trong nước hay đi du học.